Aqara G3 Camera Hub

Aqara G3 Camera Hub

กล้องวงจรปิดที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นาน ที่สำคัญรองรับ Apple HomeKit ซึ่งเริ่มมีขายในไทยทั้ง CN Version และ Global Version

Aqara G3 เป็นกล้องที่เพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

  • ความละเอียดของกล้องที่ 2K ถือว่าเป็นความละเอียดที่ดีและชัดมาก (แต่เมื่อใช้ HomeKit Secure Video mode, ความละเอีดยของกล้องจะเหลือแค่ Full HD 1080p ซึ่งเป็นผลจากข้อจำกัดด้านเทคนิคของ Apple HomeKit) มีระบบInfraredช่วยในการบันทึกวีดีโอในที่มืด ไม่มีแสง
  • เป็นกล้องที่หมุนได้ 360 องศา มีเลนส์รับภาพมุมกว้างที่110 องศา แต่ใน Home App จะไม่แสดง Function หมุนกล้อง 360 องศา เนื่องจากข้อจำกัดด้านเทคนิคของ Apple HomeKit
  • ตัวกล้องG3เองยังเป็น Hub (Zigbee 3.0) รองรับอุปกรณ์มาเชื่อมต่อได้มากถึง 128 อุปกรณ์
  • ในการกระตุ้นการทำงานอัตโนมัต ตามที่ได้ตั้งค่าไว้
  • รองรับคลื่นความถี่ไวไฟทั้ง 2.4 GHz และ 5GHz
  • รองรับการทำงานได้หลายระบบ สำหรับวีดีโอ รองรับทั้ง HomeKit Secure Video, ในขณะเดียวกัน ก็ยังสามารถสตรีมมิ่งวีดีโอไปยัง Amazon Alexa และ Google Assistant Smart Displaysได้ สำหรับการทำงานด้าน Hub ก็รองรับทั้ง HomeKitAlexaGoogle HomeIFTTT ฯลฯ
  • ยังสามารถเป็นรีโมต(built-in IR controller) ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ กล่องรับสัญญานโทรทัศน์ ดีวีดี ฯลฯ ระบบ IR จะทำงานแม้ว่าจะไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ตาม
  • มีพอร์ต Type C ชาร์จพร้อมถ่ายโอนข้อมูลวีดีโอ
  • ยังมีระบบ 2 Way Communication ทำให้สามารถพูดสื่อสารผ่านต้องวงจรปิดได้

มีAI ที่มีความสามารถในการจดจำใบหน้า(Face Recognition) และยังสามารถจดจำท่าทางได้(Gesture Recognition) 5 ท่า ซึ่งมีประโยชน์ในการกระตุ้นการทำงานอัตโนมัต(Automation) ตามที่ได้ตั้งค่าไว้

ปล. เมื่อเปิดการทำงาน Gesture Recognition จะไม่สามารถใช้งาน Feature Face Recognition พร้อมกันได้

ดูรีวิวแบบเต็มๆ ได้ที่นี่

HomeKitnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *