Aqara H1M Switches

Aqara H1M Switches

Aqara H1M Switches เป็นสวิตช์รุ่นใหม่ เป็นรุ่นย่อยของตระกูล H1 จากแบรนด์ Aqara  เป็นสวิตช์สีเหลี่ยมจตุรัสที่ขนาดของสวิตช์นั้นเป็นขนาดเดียวกับสวิตช์ฝั่งยุโรป จุดเด่นของรุ่นนี้คือ มีดีไซนด์ที่แตกต่างไปจากรุ่นเดิม มีสีให้เลือกถึง 6 สี โดยด้านบนของสวิตช์เป็นชื่อแบรนด์ Aqara และมีแถบไฟแสดงสถานะการทำงานของสวิตช์อยู่ใต้ชื่อแบรนด์ นอกจากนี้ Aqara H1M ยังรองรับ Zigbee 3.0 , Apple Homekit ซึ่งต้องใช้งานร่วมกับ Aqara Hub เช่น M1S, M2 เป็นต้น

 

Aqara H1M Switches ปุ่มกด 1-3 ปุ่ม
สวิตช์ มีปุ่มกด 1 – 3 ปุ่ม
แถบสีแสดงสถานะการทำงานของสวิตช์

Aqara H1M  มีทั้งรุ่น 1 ปุ่ม 2 ปุ่ม และ 3 ปุ่ม ส่วนสีนั้น มีสีน้ำตาล สีเขียว สีเทาเข็ม สีฟ้า สีชมพู และสีเหลืองทอง 

ซึ่ง ณ ขณะนี้ยังใช้ได้เฉพาะประเทศจีนเท่านั่น 

ที่มา Homekitnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *