คลื่นความถี่ Wifi กับ Smart Home ( บ้านอัจฉริยะ )

Wifi และ Smart Home

การทำSmart Home นั้นจำเป็นต้องมีสัญญาไวไฟภายในบ้าน เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์(Smart Device)ต่างๆ  สัญญานไวไฟตามบ้านที่เราใช้กันนั้นถูกปล่อยมาจาก Router ซึ่งมักจะมีสองคลื่นความถี่ คือ 2.4 GHz และ 5 GHz

อุปกรณ์(Smart Device ที่รองรับ IOT – Internet of Things) ที่รองรับในการทำ Smart Home ในท้องตลาดส่วนใหญ่จะรองรับสัญญานไวไฟ ที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น; ดังนั้นอย่าได้เผลอติดตั้งไวไฟทั้งสองคลื่นความถี่ในชื่อเดียวกัน ไม่งั้นจะทำให้การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ จะทำได้ยากขึ้น (ปล. ผมทำมาแล้ว เพราะไม่อยากให้มีสัญญานWifi หลายชื่อในบ้าน เลยจับรวมกัน ส่งผลให้การติดตั้งอุปกรณ์Smart Device ยากขึ้น และมีความเสถียรน้อยลง )

ความแตกต่างระหว่างคลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz มีอะไรบ้าง

2.4 GHz

ข้อดี

 • รัศมีในการส่งสัญญานมากกว่า ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า
 • มีอุปกรณ์ที่รองรับมากกว่า
 • อุปกรณ์ที่รองรับราคาถูกกว่า

 

ข้อเสีย

 • การถ่ายโอนข้อมูล และการรับส่งข้อมูลช้ากว่า
 • ช่องสัญญาน(Bandwidth) น้อยกว่า คือมี 11 แชนแนล

คลื่นความถี่

2.4 GHz vs 5 GHz

Router

ตัวปล่อยสัญญาไวไฟ

5 GHz

ข้อดี

 • การถ่ายโอนข้อมูล และการรับส่งข้อมูลไวกว่า ครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่า
 • มีช่องสัญญาน(Bandwidth)มากกว่า ซึ่งมี 23 แชนแนล
 • อุปกรณ์สมัยใหม่ส่วนใหญ่จะรองรับ

 

ข้อเสีย

 • การส่งสัญญานใกล้กว่า อาจทำให้สัญญานไม่ทั่วถึง
 • อุปกรณ์ที่รองรับมักราคาสูงกว่า
 • อุปกรณ์ที่รองรับยังน้อยกว่าคลื่นความถี่ 2.4 GHz (ถึงแม้ปัจจุบันรองรับมากขึ้น)

สรุป

 • ให้ตั้งRouter ปล่อยไวไฟสองคลื่นความถี่ในชื่อทีต่างกัน
 • เวลาเชื่อมต่อSmart Device ก็เลือกใช้คลื่นความถี่ 2.4 GHz
 • ส่วนจะใช้งานมือถือ  คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงอื่นๆ ก็เลือกใช้คลื่นความถี่ที่ 5 GHz ดีกว่า (ถ้าอุปกรณ์เรารองรับ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *