การเพิ่ม Accessory ในแอพพลิเคชั่น Home

Home แอพพลิเคชั่น ของ Apple

แอพพลิเคชั่น Home

แอพพลิเคชั่น Home เป็นแอพพลิเคชั่นของทาง Apple พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำบ้านอัจฉริยะ(Smart Home)

การทำ Apple Smart Home นั้น นอกจากมีแอพพลิเคชั่น Home แล้ว ยังต้องมีอุปกรณ์(Smart Devices) ที่รองรับApple HomeKit ด้วย 

 ปัจจุบันอุปกรณ์ที่รองรับ Apple HomeKit นั้น มีความหลากหลาย มีหลายแบรนด์ให้เลือก และสามารถหาซื้ออุปกรณ์ที่รองรับได้ง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี Ecosystem ที่ช่วยขยายอุปกรณ์รองรับ Apple HomeKitได้มาขึ้น ตัวอย่าง Aqara (แบรนด์ลูกของ Xiaomi) ที่ทำอุปกรณ์รองรับ Apple Smart Home ซึ่งมี Aqara Hub ที่รองรับ Apple HomeKit ไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ มากมาย ทำให้เราสามารถเข้าถึง Apple Smart Home ในราคาสมเหตุสมผล และจับต้องได้

เมื่อมีอุปกรณ์ที่รองรับแล้ว การเพิ่มอุปกรณ์ หรือ Accessory ต่างๆ ในแอพพลิเคชั่น Home ก็มีความจำเป็น เพื่อให้เราสามารถใช้งาน Apple Smart Home ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขั้นตอนต่างๆ พอจะสรุปได้ดังนี้

ขั้นตอนการเพิ่ม Accessory ในแอพพลิเคชั่น HOME

ข้อคิดส่งท้าย

คิดจะทำ Smart Home ต้อง….

  • รู้จักการ Reset อุปกรณ์ เพราะถ้าระบบล่ม อาจต้องเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปใหม่
  • เก็บ Setup Codeให้ดี ถ้าทำหายอุปกรณ์นั้นจะไม่สามารถเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น Home ได้ ; บทความต่อไปจะมีแอพพลิเคชั่นแนะนำช่วยเก็บ Setup Code ให้เรา เพื่อที่จะมีSetup Code ไว้ใช้ต่อไป HomePass อย่าลืมติดตามกันนะครับ

2 thoughts on “การเพิ่ม Accessory ในแอพพลิเคชั่น Home

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *